ἐτετιμωρήμεθα

ἐτετιμωρήμεθα
ἐτετῑμωρήμεθα , τιμωρέω
to be an avenger
plup ind mp 1st pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”